Zorgvuldig

         Professioneel

De eerste stap naar een oplossing!

Na een aanmelding d.m.v. een telefoontje of via onze website nemen wij contact met u op voor het maken van een (gratis) kennismakingsgesprek.

 

Tijdens dit eerste gesprek wordt er gekeken of er gestart kan worden met de begeleiding van uw kind of jongere. We maken een afspraak voor een intakegesprek.

 

In een intakegesprek wordt vastgesteld wat de hulpvraag is en aan de hand van deze vraag proberen we, samen met u, te komen tot het vaststellen van de begeleidingsdoelen. Alles wordt vastgelegd in een begeleidingsplan (BP). Herin staan ook uw persoonsgegevens zoals telefoonnummers en adressen. U kunt dit plan te allen tijde inzien en is na uitvoering van het arrangement uw eigendom.

 

We maken afspraken over een begeleidingsarrangement; hierin wordt verwoord hoeveel gesprekken er plaats vinden en met welke frequentie deze plaatsvinden. Ook wordt vastgelegd wanneer er een tussen- of eind evaluatie plaatsvindt. Deze afspraken kunt u beschouwen als een contractuele overeenkomst.

 

De afgesproken begeleidingsarrangement wordt uitgevoerd. Van elk gesprek krijgt u (via de e-mail) een uitgebreid verslag.

 

Vóór het laatste gesprek wordt een afspraak gemaakt voor een evaluatie met u en uw kind of jongere.
We gaan dan na wat er tot nu toe bereikt is en of er eventueel een vervolgtraject noodzakelijk is.


  • Onze werkwijze
  • ... verrassend ...
  • ... constructief ...
  • ... professioneel ...
  • ... gericht op de ander ...
  • ... goed eindresultaat ...

Neem contact met ons op!

Neem hieronder snel en eenvoudig contact met ons op.
Laat alleen uw naam en e-mailadres achter en wij nemen met u contact op!

Submitting Form...

The server encountered an error.

Gelukt!

Contactinformatie:

Telefoon:  06 - 81 48 29 96

Email:  kloppenburg.e@gmail.com

Adres: Oudzoom 96, Bergschenhoek