Zorgvuldig

         Professioneel

De eerste stap naar een oplossing!

De praktijk voor oplossingsgericht werken is opgericht door Egbert Kloppenburg.

In de achterliggende 35 jaar is hij achtereenvolgens betrokken geweest bij diverse instellingen in de intramurale zorg. Sinds 15 jaar is hij werkzaam in het Voortgezet onderwijs en mentor van klassen waarin kinderen geplaatst zijn met een Leerwegondersteuning. Sinds twee jaar in de functie als intern begeleider.

De ervaring is dat veelal deze jongeren vooral behoefte hebben aan begeleiding om hun gedrag te reguleren. Binnen het huidige systeem van ondersteuning en zorgaanbod is er niet altijd ruimte voor deze begeleiding. Jongeren blijven daardoor vaak hun (ongewenste) gedrag vertonen wat het leerproces negatief beïnvloeden kan.Egbert heeft zijn ervaringen op het gebied van begeleiding van deze jongeren uitgebreid en geprofessionaliseerd, en met succes de studie voor Gedragsspecialist (Master-Sen) afgerond.

Daarnaast heeft hij een Masterclass Oplossingsgericht werken met goed gevolg mogen afsluiten. Op basis van bovenstaande ervaringen heeft dit ertoe geleid een eigen praktijk op te richten voor het coachen van juist deze jongeren.Centraal binnen de praktijk staat het Oplossingsgericht werken: “alle problemen kunnen worden opgevat als vaardigheden die nog ontwikkeld moeten worden!” 
(aldus Dr. Furman is psychiater, psychotherapeut en auteur van o.a. ‘Kids’ Skills’, ‘Reteaming’ en ‘Mission)

 

 

 

 

Waarom u kiest voor onze praktijk?

In onze naam ‘Trust in Solution’ willen we uitdrukken dat het ‘vertrouwen in de oplossing’ een groot goed is om kinderen te helpen op hun, (vaak moeilijke) weg naar volwassenheid.  We beseffen dat een traject van begeleiding pas dan een goede kans van slagen heeft, als er een basis van vertrouwen is;

Kenmerkend in onze praktijk is dan ook het werken aan een gezonde vertrouwensrelatie met uw kind. In alle openheid proberen we het contact aan te gaan en vast te houden gedurende de gehele begeleidingsperiode. Uw kind heeft hierin de leiding! Problemen omzetten in een vaardigheid om aan de oplossing te werken; dit is het tweede gedeelte in onze naam. Samen met u, de leerkracht ,mentor en uw kind proberen te komen tot de oplossing…..Dat is de kracht van onze praktijk!

Ben Furman heeft eens gezegd dat voor ieder probleem een oplossing is. Doordat wij uitgaan van wat een kind goed kan wordt het kind gestimuleerd om met behulp van zijn eigen ‘skills’ te ‘werken’ aan zijn probleem.
We moedigen dit aan door middel van gesprekken maar ook met behulp van de methode Kids Skills of Mission Possible (door Ben Furman, psychotherapeut en auteur)Wij werken vanuit een Christelijke achtergrond en beseffen dat ieder kind een uniek schepsel is van de HEERE onze God. Vaardigheden die het kind goed kan en veelal fijn vind om te doen zijn de ‘talenten’ waarmee we mogen arbeiden.

Dat is gelijk ook onze visie op het werken met kinderen; meelopen met uw kind en zijn talenten laten gebruiken om te komen tot een meer gewenst gedrag!

  • Over ons!
  • Wij stellen ons graag aan u voor!
  • Waarom onze praktijk?
  • Onze heldere visei

Neem contact met ons op!

Neem hieronder snel en eenvoudig contact met ons op.
Laat alleen uw naam en e-mailadres achter en wij nemen met u contact op!

Submitting Form...

The server encountered an error.

Gelukt!

Contactinformatie:

Telefoon:  06 - 81 48 29 96

Email:  kloppenburg.e@gmail.com

Adres: Oudzoom 96, Bergschenhoek